Ondráš

ZROD: 2015
KLIENT: Ministerstvo obrany České republiky. Ondráš je jedinou profesionální skupinou svého druhu v ČR – jde o vojenský umělecký soubor, který čerpá inspiraci z folklóru. Funguje od roku 1954 a často reprezentuje republiku v zahraničí, například v USA, Japonsku, Velké Británii, Rusku nebo Izraeli.
MŮJ ÚKOL: Redesign, kompletní vizuální identita, logotyp, výběr barevnosti, design ikon, tiskoviny, manuál vizuálního stylu, spolupráce na vzhledu webu.

Základy vizuálního stylu

Barvená fotografie

Folklorní vzory

Výrazná typografie

Logotyp

Jednotící prvek je integrovaný přímo do nápisu jako součást diakritiky.

Symbol tří kruhů zároveň vyjadřuje tři pilíře souboru:

Folklorní motivy

Jako protiváha k přirozeně dekorativnímu folkloru jsou prvky konstruovány na základě racionálního geometrického systému. Vše vychází ze tří kruhů v logotypu.

Z těchto tvarů poté vznikají další odvozeniny.

Celý systém se pak překlene zpět k folkloru formou organických kompozic.

Typografie

Definice barevnosti

Merch

Tiskoviny