Kácení stoleté aleje, druhé dějství: petice

20 listopadu, 2022
 · 
6 min read
Featured Image

V minulém článku jsem popisovala přístup Kanceláře architekta města (KAM) k přípravě architektonické soutěže na rekonstrukci náměstí Republiky v Brně. Na prvním setkání s veřejností se totiž objevila celá řada nejasností ohledně osudu stoleté aleje, která na náměstí stojí. Druhé veřejné setkání s veřejností (25. 10. 2022) se už neslo ve zcela jiném duchu, než minule. Prezentace byla profesionální a pečlivá, bylo znát, že se oproti minulému případu všichni prezentující lépe připravili. Bohužel v souvislosti s ochranou stoleté aleje šlo stále o velmi obecná, nic neříkající prohlášení. KAM koncepčně i edukačně Brno zanedbává a tady můžeme sledovat důsledky.

Z pohledu nás jako obyvatel je to jednoduché, je potřeba udržet na náměstí příjemné prostředí a tím pádem chránit vzrostlé stromy. Nebo sledovat kácení, čekat na stín desítky let a třeba se ani nikdy nedočkat. Z pohledu procesu rekonstrukce jde ale o velmi složitou věc a pokud stromy nejsou pro všechny priorita, prostě je dřív nebo později některý krok sejme. Je skvělé, že se vypisuje soutěž a ta může přispět k ochraně stromů i lepšímu celkovému provedení, ale nemusí to tak skutečně dopadnout. Následující obrázek obecně shrnuje, co všechno může v rámci rekonstrukce pro stromy znamenat konečnou:

Kanalizaci v místě vyměnit a prostor znovu vydláždit, tak aby došlo k lepšímu vsakování a kondice stromů se nezhoršila. Zároveň je ale alarmující, že Brno vůbec nemá ochranu pro vzrostlé stromy a neustále se při každé rekonstrukci kácí. V takovém případě z daleka nestačí názor pár jednotlivců, ale je nutné důsledně edukovat všechny městské organizace. Je nezbytné mít oporu v legislativě a městské koncepci tak, aby všichni brali ochranu zdravého vzrostlého stromu automaticky jako prioritu. Na stejné úrovni jako je kanalizace nebo sítě. Tohle se mělo dít už před několika lety a je to jeden z důvodů, proč je KAM pro město užitečný. Žádná edukace se ale nekoná a je opravdu nejvyšší čas začít. Koncepčně, strategicky, se zveřejněním všech podkladů a postupným proškolováním. Bavíme se o propojení zaměstnanců různých profesí od vodáren přes správu komunikací až po technické sítě. Nejde o nic snadného, proto je nutné mít dlouhodobou koncepci a systematicky školit.

Zadání soutěže stále neznáme

Na prezentaci mělo být veřejnosti představeno zadání soutěže ve fázi koncepce k dalšímu připomínkování. To proběhlo jen ve formě pár odrážek v prezentaci a ke dni vydání tohoto článku stále není žádné oficiální potvrzení o tom, jestli bude v soutěži skutečně vyžadována ochrana stromů jako závazná. Starosta Maleček se na setkání ptal na závazná kritéria soutěže a zazněla jen vyhýbavá odpověď. Pod tlakem předchozího článku i veřejného mínění, které se objevilo v následné diskuzi věřím, že KAM nakonec skutečně zahrne do podmínek soutěže ochranu zdravých vzrostlých stromů na náměstí. Stále jsme ale v kroku dvě ze šesti a stromy čeká ještě mnohokrát riziko pokácení.

Rozhodnou peníze?

Jedna věc je totiž soutěž a jiná věc je to, co se s vítězným návrhem stane, až ho dostane do ruky Magistrát, který má celou věc financovat. Nezřídka se stává, že dochází ve vítězném návrhu k úpravám nebo změnám. I když bude v podmínkách soutěže zachování stromů, magistrát může návrh změnit a stromy nechat vykácet třeba z důvodu nedostatku financí. Praha má komisi pro stromořadí i koncepci pro práci se zelení, Brno nemá nic. O ochraně pro vzrostlé stromy nemluvě. Opravdu to už nejde odkládat a je nezbytné se tím začít aktivně zabývat, ať už ve veřejné zeleni města Brna nebo v KAM. Prostředí města je samo o sobě pro stromy nepříznivé a podmínky nikdy nejsou ideální. Pokud tedy strom vzroste do takových rozměrů a vykazuje zdraví, jde o zázrak, ne samozřejmost, kterou zopakujeme s jakoukoli novou sazenicí.

Stromy jsou zdravé (zatím)

Na setkání bohužel chyběli zástupci veřejné zeleně, kteří by se mohli k celé věci vyjádřit a všechny ujistit, co budou dělat do roku 2026 pro to aby stromy zůstaly ve skvělé kondici. Nový dendrologický průzkum ukázal, že většina stromů je momentálně zdravá a může se s nimi dál pracovat. Jenomže dlažba není optimální pro správné vsakování vody a bude tedy na pečlivosti péče Veřejné zeleně, aby se stav stromů nezhoršil. 

Technické potíže

K prezentaci byl přizván zaměstnanec Brněnských vodáren a kanalizací, který popsal, že bude nutné zasypat starou kanalizaci cementopopílkovou suspenzí, což stromy v prostřední řadě pravděpodobně poškodí. Do zápisu KAM se to nedostalo a situaci zjevně nikdo nemá zájem rozebírat. Zapsán byl jen dotaz z publika, na který zazněla odpověď, že starou kanalizaci nelze nijak využít pro zlepšení kondice stromů. Rešerše se nekoná a nikdo řešení hledat nebude. Proto jsou v úvodním obrázku zmíněné technické překážky jako další krok, který může stromy „sejmout“. Nemuselo by se to stát, když ale nikdo aktivně nehledá lepší řešení, tak se to prostě stane. Zase další důvod, proč je nutné stromy zařadit mezi priority. Architekti i správci zeleně musí aktivně hledali řešení k ochraně zdravých stromů, protože jde o pohodlí nás jako občanů. A to je i ten důvod, proč si o něj musíme důrazně říct a to s dostatečným předstihem.

Mohla bych petici směřovat k ochraně našeho náměstí, ale nedává smysl dělat to znovu u každé ulice. Je potřeba to řešit pro celé Brno a dopředu, tak aby bylo jasné, že jde o zásadní a dlouhodobý problém. 

PETICI MŮŽETE PODEPSAT TADY

BONUS Pro ekonomicky smýšlející tu mám přímo výpočet hodnoty stromu v přepočtu na peníze a objem čistého vzduchu. To, co pro nás stromy dělají, se prostě dá spočítat a tomu by měla odpovídat i investice z magistrátu, strom není stará lavička, kterou je nutné vyměnit za novou.

Comments

No Comments.

© Veronika Rút Fullerová [roz. Nováková] 2012–2022