Vizuální smog – vývoj

Jak to začalo – jak probíhalo – kde jsme teď

Jsem designérka, ne zaměstnanec radnice – nejde o tiskovou zprávu, ale můj orientační přehled projektu kvůli dalšímu rozvoji a kvůli spřáteleným projektům z jiných měst.

2015

Diplomka

ČERVEN 2015
Obhajoba volného projektu jako diplomové práce – vizuální prezentace na webu + plný text práce v PDF
OBSAH PRÁCE: Stanovení parametrů racionálního posuzování vizuálního smogu. Analýza vizuálního smogu v centru Brna. Výsledky a interpretace získaných dat. Digitální resuscitace. Projekt Vizuální vulgarismy pro popularizaci tématu. Naprogramování demo webové aplikace jako generátoru design briefů kvůli podchycení špatné komunikace mezi designéry a obchodníky.

 

Výzva pro radnici Brno-střed

ŘÍJEN 2015
Vytvoření výzvy odborníků a veřejnosti pro radnici a založení komunitní facebookové stránky Brno bez vizuálního smogu kvůli popularizaci tématu. Výzvu podepsalo více než 650 lidí různých profesí od designérů po skladníky. Následně proběhlo kontaktování radnice. Koordinátorem projektu se po několika schůzkách stal radní Svatopluk Bartík.

Analýza platné legislativy

LISTOPAD 2015
Během prvních schůzek se zjišťovaly možnosti regulací a platná nařízení. Na odborné rešerši pracovali právníci Ivana Kincová a Jiří Putna.

Koordinační schůzky

Kvůli různým úlohám různých odborů a institucí bylo nutné uspořádat koordinační schůzky, kde se ladil společný přístup k věci a vznikla vizuální strategie. Ke koordinaci v prvopočátku výrazně přispěl v té době starosta MČ Brna-střed Martin Landa.

2016

 

Rešerše regulací a manuálů

ÚNOR/BŘEZEN 2016
Na začátku jsem dělala rešerši regulací vizuálního smogu v ČR, poté v rámci USA a velkých projektů v Indii a jižní Americe. Nakonec v právně nejbližší oblasti ve Francie a Německu (za skvělé jazykové podpory Báry Antonové). Šlo o dohledávání regulací outdoor reklam i označení provozoven. Část rešerše ohledně působení veřejného prostoru na člověka je k dispozici v druhé půlce mého článku na Designreader.org

V rámci hledání přístupů k vizuálnímu smogu jsem dohledala více než 30 manuálů. Ty nejdůležitější jsou dostupné v kapitole „Inspirační zdroje“ v Manuálu dobré praxe

Odstraňování ilegální reklamy

ČERVEN 2016
Odstraňování ilegální reklamy bylo realizováno několika cestami, v procesu figurovala také Jasna Flamiková. Nakonec se tlakem na pořadatele a sponzory akcí s nejčastější ilegální reklamou podařilo ji téměř úplně vykázat z území Brna-střed.

Začátek tvorby Manuálu dobré praxe

Z počátku obsahově velmi nejasný projekt pramenil z potřeby definovat naše záměry, zpopularizovat platnou legislativu a sepsat něco ve smyslu metodiky Odboru památkové péče, který je v rámci Brna-střed klíčovým hráčem ve vymáhání. V centru záměru byli uživatelé hlavně ve smyslu obchodníků a majitelů nemovitostí.

Odstraňování tzv. "horizontů"

PODZIM 2016

Po jednání s Technickými sítěmi Brno bylo odstraněno na 270 horizontů – reklam na sloupech veřejného osvětlení na území Městské památkové rezervace. Tento typ outdoor reklamy je ve výšce očí chodce a může být velmi nebezpečný v úsecích vozovky, kde se chodec potřebuje rozhlédnout. FOTO na Facebooku

 

Spolupráce Masarykovy univerzity a stavebního úřadu

Studenti z Masarykovy univerzity navrhli a zprovoznili pro Stavební úřad neveřejnou aplikaci ohledně mapování kolmých výstrčí na území Brna-střed. Stavební úřad mohl poté velmi pohodlně určit, u kterých výstrčí nemá doložené povolení. 80% výstrčí bylo ilegálních, proto se zahájilo jednání s obchodníky o řešení situace – výstrče, které nesplňovaly bezpečnostní parametry a neměly povolení musely být odstraněny a nové návrhy musely projít klasickým procesem povolení přes Národní památkový ústav, Odbor památkové péče a Stavební úřad.

Čištění Hlavního nádraží

PROSINEC 2016
Starosta MČ Brno-střed zavedl důkladné pravidelné čištění Hlavního nádraží. V rámci koordinačních schůzek postupně vznikla komplexní vizuální strategie pro Brno-střed. Smyslem je dlouhodobá kultivace veřejného prostoru. 

 

2017

Metodika pro letní zahrádky

JARO 2017
Ve spolupráci někdejšího starosty MČ Brna-střed Martina Landy a Odboru památkové péče vznikla metodika pro posuzování letních zahrádek (na stránce v sekci Dokumenty). Radnice po protestech obchodníků přistoupila na rychlá jednání a rozhodla se první rok (2017) aplikovat metodiku dobrovolně s tím, že každý obchodník, který metodiku dodrží v plném rozsahu získá slevu na nájmu letní zahrádky. Jako výsledek metodiku dodrželi hned v prvním roce prakticky všichni obchodníci. Viz FOTO na Facebooku

 

Plány vydání nařízení

Příprava nařízení, které podpoří obsah Manuálu dobré praxe. Podobu nařízení připravoval radní Svatopluk Bartík, ale nebylo dokončeno během jeho funkčního období. Mělo by jej dotáhnout současné vedení radnice.

Nákaza se šíří

Projekt jsem prezentovala na různých veřejných akcích v Praze, Ostravě, Olomouci, Šumperku, Humpolci, Havlíčkově Brodě, Plzni, Zlíně, Táboře a dalších. Ve všech městech se projekt setkal s pozitivním ohlasem a touhou místních problematiku také řešit. V některých městech vnikly i vlastní iniciativy s vlastním přístupem k věci.

Jednání s vedením ÚAN Zvonařka o rekonstrukci

BŘEZEN 2017
Radnice kontaktovala vedení ÚAN Zvonařka ohledně stavu nádraží a možností zlepšení. Vypracovala jsem malý průzkum veřejného mínění v terénu a online. Vedení nádraží se poté podařilo získat prostředky a byly zahájeny práce na výrazné revitalizaci celého prostoru. Úpravy měly být výrazné, stavebního charakteru, nebudou hotové do roka.

Aktivní přístup štatlařů

Bez pozorných a aktivních lidí, kteří mají vysoké nároky na prostor kolem sebe by tento projekt vůbec neměl smysl. Po celou dobu projektu se vyskytovaly podivné, často ilegální instalace reklam ve veřejném prostoru. Těch si všímali kolemjdoucí a stížnosti sdíleli na soc. sítích nebo přímo FB stránce projektu. Všechny postřehy obdržel stavební úřad i Odbor památkové péče, rychlým jednáním se povedlo ve velké většině reklamy odstranit. Jmenovitě ilegální velkoplošná komerční reklama na budově pošty vedle Hlavního nádraží, která nevydržela ani tři týdny.

Jednání s obchodníky a majiteli nemovitostí

PODZIM 2017
Před dokončením Manuálu byl konzultován s vybranými obchodníky kvůli vychytání nesrozumitelností a nejasností. Také byl představen klíčovým majitelům řady nemovitostí v městské části a setkal se s kladným přijetím.

 

2018

Odstraňování ilegálních stánků

BŘEZEN 2018
Pod vedením Svatopluka Bartíka došlo k odstranění řady ilegálních stánků kolem podchodu k hlavnímu nádraží.

Manuál pro vánoční trhy

DUBEN 2018
Pro organizátora Vánočních trhů Kávéeska jsem vytvořila jednoduchý interní Manuál pro umisťování reklamy na stáncích při vánočních trzích. Manuál byl zanesen jako příloha nájemních smluv se stánkaři. Slouží zároveň jako nabídka nosičů, na kterých se organizátor podílí a hradí je.

Založení inspirační části projektu

KVĚTEN 2018
Kvůli dalšímu rozvoji projektu jsem vytvořila inspirativní blog pro obchodníky a veřejnost Retailoko.cz. Ten by měl pomoct zviditelnit schopné obchodníky, ukázat možnosti současného retail designu a pomoct všem, kteří chtějí vytunit svou prezentaci. Je v něm galerie dobrých příkladů od nás i ze zahraničí a do budoucna přibudou i rozhovory s úspěšnými obchodníky. 

Vizuální smog vs retail design

KVĚTEN 2018
V rámci Bienále grafického designu v Brně jsem s Moravskou galerií zorganizovala přednášky a procházky na téma design maloobchodu (retail design). Hlavním cílem bylo vzdělávání veřejnosti, která by měla mít vysoké nároky ohledně uživatelského zážitku z nakupování a veřejného prostoru obecně.

Stezka po kvalitních obchodech v Brně

ČERVEN 2018
V rámci projektu k Bienále grafického designu jsem vytvořila také stezku po kvalitních a nápaditých řešeních designu maloobchodu. Jde o popularizaci schopných obchodníků, kteří zásadním způsobem mění Brno a inspiraci pro všechny.

Práce pro IPR v Praze

KVĚTEN–PROSINEC 2018
Ve druhé polovině 2018 jsem vytvořila neveřejnou analýzu vizuálního smogu v oblasti hradebního korza pod Václavským náměstím v Praze jako podklad Institutu pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy pro budoucí rozvoj lokality. Zásadní bylo rozšíření hodnocených kritérií a připojení individuálního komentáře ke každé stavbě se zmíněním kvality řešení jednotlivých obchodů z pohledu efektivity marketingu, funkčnosti designu a realistických možností investic podnikatelů do zlepšení značení.

Veronika_Rut_Novakova_graficky_design_Czech_Grand_Design_Manual_dobre_praxe_CZ

Vydání Manuálu dobré praxe

ČERVEN 2018
Po dvou a půl letech práce byl Manuál vydán online a v tištěné podobě. Na radnici proběhly dvě oficiální prezentace – víc informací a link ke stažení najdete tady.

Rekonstrukce nemovitostí podle Manuálu

 Městská část se snaží v rámci rekonstrukcí aplikovat Manuál v plném rozsahu, aby šla příkladem ostatním majitelům nemovitostí. Příkladem je třeba citlivě zrekonstruovaný dům na Moravském náměstí 14. Rekonstrukci vedl někdejší zastupitel Michal Doležel.

Aplikace Manuálu

Manuál se setkal s pozitivním ohlasem u obchodníků, kterým zpřehledňuje platnou legislativu. Odbor památkové péče před vydáním řešil komplikované jednání s majiteli provozoven – žádosti v pozdní fázi projektů, komplikované vysvětlování atd. V současné době je minimum podaných neschválených žádostí o povolení – obchodníci, kteří se Manuálem řídí, nemají problémy. Změna stavu ulic se neočekává přes noc, ale v řádu několika let – tak jak to má být při nenásilné změně, která nedeformuje město do podoby umělého skanzenu. 

2019

Event_Banner_02

Soutěž o nejlepší výlohu

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2019

Po půl roce příprav s Alexandrou Georgescu a jejím festivalem Brno Design Days jsem odstartovala první soutěžní přehlídku výloh v Brně – VÝLOHY JAK BRNO 2019. Propojila jsem 8 designérů s 8 obchodníky ve snaze ukázat, že kultivace veřejného prostoru má svou kreativní stránku a není potřeba vnímat projet proti vizuálnímu smogu nutně represivně. Program startoval vycházkou, pak probíhalo veřejné hlasování online cca měsíc a na začátku října se uskutečnilo hlasování poroty. V rámci Brno Design Days 2019 pak byli vyhlášení oba vítězové. 

 

Vydání rozpačitého nařízení

KVĚTEN 2019
Radnice vydává plánované nařízení o regulaci reklamy. Týká se ale v podstatě jen „mobilní“ reklamy, tzn. lidí v reklamních převlecích, rozdávání letáků atd. Každá městská část si může zvolit, co a jak ze seznamu regulovat. Potíž spočívá v tom, že tento typ reklamy je v podstatě nemožné regulovat a subjekt, který ji má vymáhat mi potvrdil, že ani nevědí jak. Nejspíš by museli místo své práce běhat po Brně, fotit lidi v reklamních kostýmech a nějak to nahlašovat, pak by patrně došlo na nějakou pokutu (nikdo přesně nevěděl). Názorný příklad, jak to vypadá, když si politik v dobré víře něco vymyslí, ale neověří si praktický systém vymáhání a nijak to neukotví v úřadech, které by se o to kontinuálně staraly. Tak třeba to nařízení někdy k něčemu bude, snaha se cení.

Zahájení rekonstrukce ÚAN Zvonařka

LISTOPAD 2019
Majitel ÚAN Zvonařka získal dotaci na rekonstrukci, vybral dodavatele a odstartoval práce v terénu. O architektonické řešení se stará známá architektonická kancelář s řadou mezinárodních ocenění Chybík&Kryštof.

Pokračování komerčně

Vzhledem k tomu, že jsem především designérka, je pro mě velmi důležitá část projektu v komerční sféře, kde jde o vytváření a novou inspiraci. Spolupracuji s různými firmami i malými lokálními obchodníky na zajímavých projektech a doufám, že jednou bude čas je dát do portfolka. Retail design vnímám jako prestižní práci, která utváří veřejný prostor přirozenou cestou a dovede výrazně ovlivnit život ve městě. Efekt je navíc téměř okamžitě hmatatelný, na rozdíl od regulací shůry se na něj nečeká 10 let.  

2020

Výloha roku 2020

KVĚTEN 2020
Projekt soutěže o nejlepší výlohu v Brně odstartoval OPEN CALL pro designéry. Opening party je v plánu na září 2020, závěr bude s celovečerními prezentacemi zúčastněných designérů během Brno Design Days 2020. Letos se propojí 10 designérů a 10 obchodníků. Akci podporuje Magistrát města Brna (Odbor strategického rozvoje a spolupráce) a Moravská galerie. Mediálním partnerem je Czechdesign.

ZÁŘÍ 2020
Soutěž odstartovala veřejnou vycházkou s maximální účastí. Fotodokumentace a video záznam je sociálních sítích.

ŘÍJEN 2020
I přes restrikce se soutěž podařilo dokončit za přísných bezpečnostních opatření. Ve veřejné soutěži hlasovalo 3 441 lidí.
1. MÍSTO & TROFEJ VEŘEJNOSTI ZÍSKALA NADACE VERONICA s instalací od studia HRANA – 935 hlasů.
1. MÍSTO & TROFEJ HLASOVÁNÍ POROTY ZÍSKALA HŮLKÁRNA s instalací od Nikoly Logosové

Vše o výsledcích najedte na stránkách projektu.

LISTOPAD 2020
Projekt se přesouvá do evaluační fáze a postupně budou publikovány rozhovory s obchodníky a designéry. Tematicky se točí kolem spolupráce, benefitů, překvapení, ale také následků koronavirové krize. Jde o zprávu o příbězích v lokálním podnikání, která ukazuje, o co všechno můžeme přijít, když je lokální podnikání v ohrožení. Sledujte facebook projektu.

hello@veronikarut.com
+420 728 798 046

© Veronika Rút Fullerová [roz. Nováková] 2022 Graphic designer