Obtížné téma je nejlepší výzva

Ondráš

ZROD: 2015–2019
KLIENT: Ministerstvo obrany České republiky.
Ondráš je jedinou profesionální skupinou svého druhu v ČR – jde o vojenský umělecký soubor, který čerpá inspiraci z folklóru. Funguje od roku 1954 a často reprezentuje republiku v zahraničí, například v USA, Japonsku, Velké Británii, Rusku nebo Izraeli.

MŮJ ÚKOL: Soubor mě oslovil ohledně zpracování nové koncepční identity. Po několika sezeních jsme došli k tomu, že bude potřeba upravit také logotyp a letitý, oficiálně regustrovaný znak. Došlo tak ke kompletní proměně po všech stránkách.
VÝSTUPY: Vizuální styl a manuál, logotyp, výběr barevnosti, design ikon, plakáty, letáky, pozvánky, rollupy a další tiskoviny, spolupráce na vzhledu webu.

O_CZ_08-01
O_CZ_01-3

Výrazná typografie

O_CZ_01-1

Tónované fotografie

O_CZ_01-2

Folklorní ornamenty

O_CZ_15

Jednotící prvek je integrovaný přímo do nápisu jako součást diakritiky. Symbol tří kruhů zároveň vyjadřuje tři pilíře souboru.

O_CZ_16
O_CZ_03

Jako protiváha k přirozeně dekorativnímu folkloru jsou prvky konstruovány na základě racionálního geometrického systému. Vše vychází ze tří kruhů v logotypu. 

O_CZ_04
O_CZ_05

Z těchto tvarů poté vznikají další odvozeniny a celý systém se pak překlene zpět k folkloru formou organických kompozic. Soubor Ondráš tematicky pracuje s kostýmy krojů ze všech krajů ČR a  Slovenska. Geometrický základ mají ale všechny folklorní motivy společný – došlo proto k vytvoření univerzální sady ornamentů bez přímé návaznosti na konkrétní kraj.

Ondras_typo_lep-02-01
Ondras_Design_Veronika_Rut_Novakova
O_CZ_06
Ondras_vizitka
Ondras_Design_Veronika_Rut_Novakova
Veronika_Rut_Novakova_design_m_Ondras_vanoce
Veronika_Rut_Novakova_design_m_Ondras_nas_svet
Pozvanka-kopie
65
Veronika_Rut_Novakova_design_m_Ondras_putovani
Rollup_65_stin_02
Vecery
2019

Nové vedení, nový repertoár a nový přístup k vizuálním prvkům. Tónované fotografie používají složitější efekty, ornamenty se dočkaly nových forem a pracuje se s novými řezy stávajícího fontu Mirador.

fb
Plakat_A2_420x594m
Rollup_Cimbalka
Ondras_2020_2

Portfolio

CAPRICORN PROCorporate Design

ZEW EyewearCorporate Design

SENS FOODSCorporate Design

Počátky sportu v BrněExhibition design

CCV [skica]Corporate Design

Nakladatelství ElebedialCorporate Design

MR FOXCorporate Design

Primeros [skica]Grafický design

Eta 75 letGrafický design

Pho Vietnam Tuan & LanCorporate design

UGO BrandCorporate Design

Bochemit redesignCorporate design

Vizuální smog vývojVeřejný prostor

Manuál dobré praxe BrnoVeřejný prostor

Vizuální smog [diplomka]Veřejný prostor

hello@veronikarut.com
+420 728 798 046

© Veronika Rút Nováková 2020 Graphic designer