Vizuální smog [Diplomka]

Následující projekty tvoří mou diplomovou práci na téma grafický design ve veřejném prostoru. Vizuální smog neberu jako zaklínadlo kryptofašistické skupinky upjatých designérů, ale věc, která každodenně (de)formuje naše vnímání, má negativní vliv na schopnost orientace ve městě i výdělečnost samotných obchodů. Nešlo mi o to něco zakazovat, ale najít jasné mantinely, které povedou k oboustranné spokojenosti obchodníků i kolemjdoucích. Projekt se věnuje hlavně designu provozoven a vývěsních štítů, dalším druhům reklam reklam jen okrajově. Práce vznikla pod vedením Věry Marešové na UTB ve Zlíně. 

These projects about city visual pollution were created as my diploma project at Tomas Bata University in Zlín. English version

Smrtelné nemoci vývěsních štítů

Z teoretického studia problematiky jsem sestavila sadu nemocí, které jednoznačně zabíjí prezentace obchodů a ze kterých vizuální smog vzniká. Je to zároveň jednoduchý návod, pomocí kterého může každý vizuální smog poznat a kritizovat. Podrobnější info po kliknutí na jeden ze čtverců. Tyto body jsem pak přidělovala jednotlivým obchodům a sestavila Mapu vizuálního smogu

Mapa vizuálního smogu

Tahle mapa vznikla jako pokus odstranit z diskuzí o vizuálním smogu neuchopitelnost hlášek typu „Je to vošklivý“ a ukázat, že je možné problém popsat. Zkoumala jsem jednotlivé obchody v centru Brna a přidělovala jim body podle toho, jaký problém se v prezentaci vyskytl. Šlo o nákupní zónu v části centra Brna od Hl. nádraží po Joštovu ulici (viz mapa). Jeden půlkruh je jedna strana ulice, jeden sloupec náleží jednomu obchodu, mezery v čáře kruhu pak oddělují domy.

Diagnóza

Podle Mapy jsem zkoušela najít hlavní problémy ve zkoumané oblasti. Nejrozšířenější nemocí byla špatná práce s informacemi, ne úroveň designu jako taková. Dalšími problémy byla epidemie cedulek a despekt k fasádě a architektuře domu.

Úsek působí velmi agresivně, přestože se v úseku se skoro nevyskytuje OOH reklama – ta je koncentrována kolem Hlavního nádraží. Mapa se proto zabývá především prezentacemi provozoven a reklama na vzdálených nosičích je až tady v samostatné skupině.

Resuscitace Brna

Na závěr jsem zvolila vítěze s nejvyšším počtem nejzávažnějších (červených) bodů. Obchody s nejhorší prezentací se často shlukovaly v rámci domů, takže očividně hodně záleží na majiteli domu, jaká si nastaví nebo nenastaví pravidla. Tento vítězný dům OD Viktoria na Masarykově ulici u Zelňáku vyhrál digitální resuscitaci.

Vizuální vulgarismy

Tyto fotografie jsem upravila jako vizuální vulgarismy – to je totiž podle mého to, co každý den chtě nechtě musíme vídat. Kdyby podobná slova na nápisech skutečně byla, lidé by kolem nich nechtěli každý den chodit a těžko by se smířili s tím, že takové věci vídají jejich děti. Když ale jde „jen o estetiku“, patrně to nikomu moc nevadí. Úroveň prezentace těchto obchodů má přitom podle mého stejný devastační účinek na kulturnost všech zúčastněných jako právě vulgarismy. Komentáře při rozkliknutí zmiňují některé věci z výzkumu.

Textové podklady

Celou šou a veškeré textové podklady a zdroje je možné najít v mé diplomce. Začátek tvoří rešerše designu obchodů v Belgii, kde jsem byla na roční stáži, potom následuje rešerše na téma vizuální smog a v závěsu je studie Krna a Mapa vizuálního smogu. V praktické části jsou retuše, vizuální vulgarismy a experimentální řešení situace. Celé 100 stránkové monstrum je k přečtení na issuu.

Realizace

Po dokončení diplomové práce jsem odstartovala pokus o zavedení konceptů do terénu. Vytvořila jsem Výzvu radnici Brno-střed jako podporu a následně celý projekt na radnici odprezentovala spolu s přehledem některých výzkumů na téma působení veřejného prostoru na člověka.  

Manuál dobré praxe

Na základě spolupráce s radnicí Městské části Brno-střed jsem spolu s řadou specialistů vytvořila Manuál dobré praxe, který má inspirovat obchodníky v jejich prezentacích a usnadňovat povolení a povinné konzultace s úřady. Ke stažení je zde.

Další vývoj sledujte na komunitní stránce na Facebooku: