Zvolsi.info

ZROD: 2019
MŮJ ÚKOL: Vytvoření nového vizuálního stylu. Jednoduchý logotyp jsem se rozhodla doplnit posty pro social media, které nejlépe vystihují identitu spolku a pomáhají komunikovat hlavní témata.
VÝSTUPY: Celková koncepce, logotyp, tiskoviny – vizitky, rollup, letáky, posty pro social media.

KLIENT: Skupina studentů Masarykovy univerzity, kteří si na podzim roku 2016 řekli „A dost!” a založili projekt Zvol si info. Nebavilo je dívat se, jak se chytré mozky plní hloupými (dez)informacemi. Přednáší a šíří mediální gramotnost a učí pracovat s informacemi.
 
FOTO: Zvolsi.info

Zvolsi.info_design_Veronika_Rut_Fullerova_19
Zvolsi.info_design_Veronika_Rut_Fullerova_11
Zvolsi.info_design_Veronika_Rut_Fullerova_10-1
Zvolsi.info_design_Veronika_Rut_Fullerova_07-1
Web
Zvolsi.info_design_Veronika_Rut_Fullerova_09-1
Zvolsi.info_design_Veronika_Rut_Fullerova_08-1
Web
trojka_02
soc
Tisk
Web
Web
Web
Mockups Design

© Veronika Rút Fullerová [roz. Nováková] 2012–2022