Veronika vystudovala Střední školu umění a designu v Brně a obhájila magisterskou práci na téma veřejný prostor na UTB ve Zlíně. Studovala rok na LUCA School of Arts v Belgii. Absolvovala 9 let studia dějin umění a designu. Praxi rozvíjí od roku 2012. Bydlí v Brně a pracuje po celé republice.

Odborné přednášky

 • Přednášky ČVUT, VUT v Brně, UTB ve Zlíně, MUNI a dalších. Oponentury,  a konzultace při tvorbě diplomových a bakalářských prací, zpravidla pro ekonomické, podnikatelské, právnické a výtvarné fakulty. 

 • Přednáška na FF MUNI pro KISK. Evidence-based přístup k veřejnému prostoru.
 • Přednáška pro studenty architektury na ČVUT – vizuální smog a kultivace města 2023

 • Přednáška a vycházka o podnikání pro Podnikatelskou fakultu VUT Brno 2019, 2020, 2021, 2023

 • Přednáška o praxi v grafickém designu pro Vysokou školu kreativní komunikace 2018, 2019, 2022
 • CAMP Praha, Designers Mixer 2021 

 • Organizace OFF programu k Bienále grafického designu Brno 2018 a vlastní vycházka centrem města

 • Seminář Unie Grafického Designu – Manuál dobré praxe pro Brno-střed 2018

 • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta architektury – Ústav experimentální tvorby – základy grafického designu

 • Scholastika (Praha) – přednáška na téma Vizuální smog

 • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta architektury – MAŘENA – o podnikání

 • Masarykova Univerzita – Filozofická fakulta (Blok expertů KISK)

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fuckup show – o začátcích v podnikání

 • Jihomoravské inovační centrum (Seminář pro podnikatele)

 • IQ Roma Seminář – Finanční a reklamní gramotnost

 • Masarykova Univerzita – Fakulta sociálních studií – vizuální smog

 • Workshop pro Vault 42 (Olomouc) – vizuální smog

Populárně naučné přednášky

 • Naučná stezka pro děti na základních školách, TIC BRNO 2023 – OBJEDNÁVEJTE ZDE
 • UX Monday Praha pro Asociaci UX designu, 2023
 • TEDx Zlín na téma vizuální smog a terapie českých měst, 2023
 • EASTERN DESIGN CONFERENCE 2022 – Košice, přednáška o líném aktivismu
 • Dny architektury Brno 2022 – přednáška a vycházka o vizuálním smogu
 • Organizace unikátní soutěže o Výlohu roku Brno 2019 a 2020
 • Organizace OFF programu k Bienále grafického designu Brno 2018, vlastní vycházka centrem města
 • Pecha Kucha Nights – Ostrava, Brno, Olomouc, Šumperk, Humpolec a další
 • Bienále Brno OFF program Vizuální smog a Retail design
 • Procházka a přednáška s diskuzí pro město Kyjov
 • Fresh Eye 2017 – Vizuální gramotnost
 • Dny architektury v Táboře 2017 – Procházka spolu s Adamem Gebrianem (vizuální smog)
 • Brno Design Days přednáška o designu a vizuálním smogu 2016, 2017
 • Plzeň Design 2016 přednáška o vizuálním smogu
 • Italian Design Day (Il Design e nutriente) – o designu a podnikání

Společné výstavy

 • Nominace! (ČR, Brno, 2016) Národní cena za studentský design 2016 Nominace

 • 20 let výročí ateliéru Grafický design (ČR, Zlín, 2016)

 • Czeggs: Czech Creative Eggshibition (UK, London, 2014)

 • Exit (ČR, Zlín, 2015)

 • Keeping Memory Alive: Children in the Holocaust (New York, Brusel, Praha, Terezín, Jeruzalém a další, 2012)

 • Kalendář roku 2012 (ČR, Praha, 2012)

 • Fakulta Multimediálních komunikací, výstava k 10. výročí (ČR, Zlín, 2012)

 • 2+4 (ČR, Zlín, U2 galerie, 2012)

 • Kunčická snídaně (ČR, Photogether Gallery Zlín, 2011

Ocenění

 • Czech Grand Design 2022 Nominace
 • Czech Grand Design 2018 – Grafický designér roku (1. místo)
 • Mezinárodní soutěž Evropské komise 2012 (1. místo)
 • Czech Grand Design 2015 Nominace
 • Zvláštní ocenění Fakulty multimediálních komunikací (2015)
 • Transparency International UK 2013 (3. místo)

FOTO NA WEBU: Simona Modrá (Pocket media) a Karolína Kadlčáková.

Veronika Fullerová (roz. Nováková) | Třebízského 1061/15, Brno 614 00 | IČ: 03467228. Podnikatelka zapsána v živnostenském rejstříku Živnostenského úřadu města Brna (ŽÚmB).

ctverec_02

Věřím, že design nám může sílu dávat nebo naopak vzít. Já se starám o to, aby nás dělal silnější. Ráda se budu věnovat všem, kteří to cítí podobně. Neváhejte se mi ozvat.

hello@veronikarut.com

© Veronika Rút Fullerová [roz. Nováková] 2012–2024.