Manuál dobré praxe

Zrod: 2015–2018

KLIENT: Městská část Brno-střed
MOJE ROLE: Struktura, koncepční texty & ilustrace, layout a grafický design, koordinace a spolupráce s různými specialisty.
ILUSTRACE: Jan Šrámek

Manuál by nikdy nevznikl bez spolupráce a podpory těchto nadšenců:

Svatopluk Bartík – koordinace projektu vizuálního smogu na radnici
Martin Zedníček a Petr Havlíček – zásadní konzultanti z Odboru památkové péče
Kateřina Přidalová – odborná redakce, důležitá kritika a hodně pečlivé připomínky
Jan Šrámek – parádní ilustrace podle mých chatrných drátových kreseb
Jiří Putna – dokumentační fotografie
Jindřich Škrabal a Tomáš Růžička – rady a postřehy v oboru architektury, zkušenosti z velkých realizací a inspirace z historie
Ivana Petrová – právní konzultace a připomínky ke struktuře
Pavel Wewiora – připomínky ze strany Národního památkového ústavu
David Mikulášek a Klára Cejpková – poradci z Kanceláře architekta města

Věra Marešová – vedení původní diplomky, kterou to začalo a konzultace grafického provedení Manuálu
Lumír Kajnar – koncepční a ideové konzultace, brainstorming a cenné rady
Filip Blažek – zkušenosti z Prahy a z cest, koncepční i grafická konzultace
Petr Babák – konzultace koncepce a struktury
Janko Šláger – grafické i obsahové připomínky
Aleš Najbrt – konzultace koncepce, grafiky a layoutu

Kateřina Šlaufová – jazyková korektura
Veronika Biskupová – microsite

DÍKY!

Prezentace na radnici (60 min – od 13.min)

Krátký autorský komentář (17 min)