Manuál dobré praxe pro Brno-střed

Zrod: 2015–2018
KLIENT: Městská část Brno-střed
MOJE ROLE: Vytvořit první komplexní Manuál pro reklamu ve veřejném prostoru v českých zemích. Na základě své diplomové práce jsem kontaktovala radnici v Brně a navázala s nimi spolupráci ohledně regulace vizuálního smogu. Mezitím se mi podařilo otevřít téma  vizuálního smogu jako propírané společenské téma a na radnici se podařilo vytvořit funkční tým, který se situací pohnul na různých frontách. Součástí posunu bylo vytvoření tohoto Manuálu.

Jako externí spolupracovník radnice jsem byla 3 roky přítomná na všech koordinačních schůzkách se stavebním úřadem, Odborem památkové péče a Národním památkovým ústavem a dalšími subjekty. Vytvořila jsem základní strukturu a texty, které všichni připomínkovali a vše bylo vytvořeno na míru Odboru památkové péče, který je nyní hlavním uživatelem manuálu. Následně jsem dávala instrukce fotografovi a ilustrátorovi ohledně toho co a jak konkrétně by bylo dobré zachytit a ilustrovat a každý z výstupů byl zase projednán a schválen s příslušným úřadem. S právničkou Ivanou Kincovou-Petrovou jsem konzultovala zpracování legislativních částí pro každou kapitolu (tmavě modré strany). Manuál získal pozitivní ohlas u odborné i laické veřejnosti a mezi obchodníky se uchytil. Manuál popisuje metodiku Odboru památkové péče a obchodníkům dává přehled o tom, co si kde mají vyřídit. Instrukce fungují napříč stavebním úřadem a památkáři, proto nejde ze své podstaty o vyhlášku ani nařízení. Přednost dostala uživatelská přehlednost. Správa městského majetku Manuál používá jako instrukce k označování provozoven pro své nájemce. Odbor památkové péče jej přijal jako svou metodiku a ve eviduje jen minimum žádostí, které by museli vracet nebo zamítat.

Ostatní města zareagovala tvorbou vlastních Manuálů pro reklamu jako mutací pro danou individuální situaci města (Ostrava, Praha, Plzeň aj.). 

Ohledně tvorby dalších Manuálů pro reklamu funguji jako konzultant, ale jejich vytváření se přímo nevěnuji. Práce na Manuálu je především o individuální komunikaci s úřady ve městě a nastavení systému vymáhání. Nejde primárně o grafickou úpravu a sazbu, ale mnohem větší investici energie na lidské, osobní i komunikační úrovni. Nedává mi smysl to dělat pro jiné město, než moje rodné Brno.

Od roku 2019 věnuji hlavní část volnočasové energie do svého navazujícího projektu – soutěže Výloha roku. V rámci projektu vznikají nové realizace, vše stojí na spolupráci lokálních obchodníků a designérů, kteří se nikdy předtím nepotkali. Snažím se tím vytvořit nové inspirativní a atraktivní realizace v ulicích, udělat z aranžérství respektovaný obor a upozornit na to, že regulace vizuálního smogu ze strany radnice nejsou to, co udělají z města příjemné a lákavé prostředí. Zásadními hybateli jsou především odvážní podnikatelé a schopní designéři.


VÝSTUPY: Tištěná verze a light online verze ke stažení.
OCENĚNÍ: Czech Grand Design: Grafický designér roku 2018
ILUSTRACE: Jan Šrámek

Ofi prezentace na radnici

Autorský komentář

Manuál by nikdy nevznikl bez spolupráce a podpory těchto nadšenců:

 • Svatopluk Bartík – koordinace projektu vizuálního smogu na radnici 
 • Martin Zedníček a Petr Havlíček – zásadní konzultanti z Odboru památkové péče
 • Kateřina Přidalová – odborná redakce, důležitá kritika a hodně pečlivé připomínky
 • Jan Šrámek – parádní ilustrace podle mých chatrných drátových kreseb
 • Jiří Putna – dokumentační fotografie
 • Jindřich Škrabal a Tomáš Růžička – rady a postřehy v oboru architektury, zkušenosti z velkých realizací a inspirace z historie
 • Ivana Petrová – právní konzultace a připomínky ke struktuře
 • Pavel Wewiora – připomínky ze strany Národního památkového ústavu
 • David Mikulášek a Klára Cejpková – poradci z Kanceláře architekta města
 • Věra Marešová – vedení původní diplomky, kterou to začalo a konzultace grafického provedení Manuálu
 • Lumír Kajnar – koncepční a ideové konzultace, brainstorming a cenné rady
 • Filip Blažek – zkušenosti z Prahy a z cest, koncepční i grafická konzultace
 • Petr Babák – konzultace koncepce a struktury
 • Janko Šláger – grafické i obsahové připomínky
 • Aleš Najbrt – konzultace koncepce, grafiky a layoutu
 • Kateřina Šlaufová – jazyková korektura
 • Veronika Biskupová – microsite

DÍKY!

Kam dál...

VS_Rozcestnik_05

Téma vizuálního smogu si mě najalo během mé roční stáže v Belgii. Kvůli zážitku z návratu domů jsem v roce 2015 vytvořila diplomku na téma reklam ve veřejném prostoru.

VS_Rozcestnik_04

Od té doby jsem spolupracovala s radnicí Brna-střed na vizuální strategii. Jak to začalo, jak se to vyvíjelo a kde jsme teď zjistíte na timeline projektu. Kvůli různým novinkám existuje i facebooková stránka.

Manuál dobré praxe

V rámci spolupráce s radnicí jsem v roce 2018 vytvořila Manuál dobré praxe reklamy, první svého druhu v českých zemích. Více o Manuálu a tvorbě tady.

Retailoko.cz

Jako další projekt jsem rozjela soutěž o nejlepší výlohu v Brně, která propojuje designéry a obchodníky v centru. Jde o podporu podnikání a příklady toho, že je možné obohatit svoje město a vykašlat se na nesmyslné chaotické prezentace.

Retailoko_ok

Pozitivní příklady sbírám na svém blogu, který je věnovaný designu obchodů.

Vizuálnísmog.info

V lednu 2020 jsem spustila informační portál věnovaný regulacím, legislativě a různým postupům při regulacích Vizuálnísmog.info. Článek ode mě najdete taky na české wiki.

Portfolio

CAPRICORN PROCorporate Design

ZEW EyewearCorporate Design

Candle StoriesCorporate Design

DENTOCorporate design

Počátky sportu v BrněExhibition design

CCV [skica]Corporate Design

Nakladatelství ElebedialCorporate Design

MR FOXCorporate Design

Primeros [skica]Grafický design

Pho Vietnam Tuan & LanCorporate design

SENS FOODSCorporate Design

Ondráš redesignCorporate Design

UGO BrandCorporate Design

Eta 75 letGrafický design

Bochemit redesignCorporate design

Vizuální smog vývojVeřejný prostor

Vizuální smog [diplomka]Veřejný prostor

hello@veronikarut.com
+420 728 798 046

© Veronika Rút Fullerová [roz. Nováková] 2020 Graphic designer