Vizuální smog

Firmy i města si mě najímají pro mé unikátní know-how v oblasti veřejného prostoru. Dělám inovativní projekty, u kterých nikdo dopředu neví, jak dopadnou. Analyzuji věci, kterých si ostatní nevšímají a kladu nepříjemné otázky, které pomáhají lepšímu řešení. Věnuji se reklamám ve městě, orientačním systémům měst, nádražím a veřejně přístupným interiérům. Vždy na míru uživatelům v duchu Human Centered Design.

Vytvořila jsem diplomovou práci, která otevřela téma vizuálního smogu široké veřejnosti. Jsem autorkou prvního manuálu pro reklamu ve městě v Česku, který se stal předlohou pro ostatní města. Přednášela jsem v 15 městech ve střední Evropě. Pravidelně přednáším na univerzitách jako externí specialistka. Poskytuji různým městům, aktivistům i vysokoškolákům důležité strategické ukotvení pro jejich projekty. Pomáhám firmám zefektivnit procesy, ušetřit a přinést klíčové benefity svým zákazníkům. Živím se komerčním brandingem, ale rozumím i prostředí radnic a umím tyhle dva světy přemostit, aby si obě skupiny navzájem porozuměly.

Co dělám

Zpracovávám analýzy, inovační strategie, odborná doporučení a instruktážní manuály. A umím tomu dát přehledný grafický kabát, díky kterému to všechno snadno přečtete.

Pro města
 • Vizuální strategie a identita města.
 • Konzultace při tvorbě manuálů pro reklamu, mobiliář a navigaci.
 • Analýza a design navigace ve městě (wayfinding).
 • Dlouhodobá strategie pro práci s reklamou ve městě.
 • Konzultace zadání pro výběrová řízení.
 • Návrhy a konzultace obsahu dotačních programů.
 • Smysluplné umisťování reklam v terénu města.
 • Kvalita prostředí a orientační systémy na nádraží.
 • Efektivní rozložení investic veřejných peněz.
Pro firmy
 • Efektivní rozložení investice do reklamy.
 • Navázání byznys strategie na adekvátní propagaci.
 • Úspory nákladů i zdrojů. Inovace produktů a služeb.
 • Práce s reklamou uvnitř i vně provozoven.
 • Navigace do budovy a orientační systém uvnitř budovy.
 • Jednotný vizuální styl franšízy a její označení v terénu různých měst.
 • Systém pro správu designu provozoven pro majitele nemovitostí a nákupní centra.
 • Vizuální kultura prostředí pro zaměstnance a klienty.
 • Grafický design a branding značek (viz portfolio

Ve volném čase organizuji unikátní soutěž, která propojuje kvalitní designéry s majiteli provozoven ve městě. Vytvořila jsem na vlastní náklady informační web, který zpřístupňuje téma veřejnosti. Plním české heslo "vizuální smog" na wikipedii. Organizuji vycházky ve městě, uspořádala jsem program k bienále pro Moravskou galerii a vytvořila online stezku po nejlepších provozovnách v Brně. Vlastním neúnosně rozsáhlý foto archiv všeho, na co narazím ve městech u nás i v zahraničí. Od průšvihů po fantastické nápady. Malou část fotek designu provozoven jsem publikovala jako inspirační blog. Zajímá mě vizuální kultura města komplexně od urbanismu až po drobné navigační cedulky. Teorie i praxe. Protože prostě věřím, že máme na míň reklam ve vyšší kvalitě.

Dost možná se mnou spolupracovat nechcete. Zadáte mi redesign cedulek a já zpochybním význam existence celé budovy. Spolupracuji s klienty, kteří se nebojí inovací, protože vědí, že jim nakonec přinesou zasloužené ovoce. I když to nikdy nejde snadno a lehce. Nemusíte vědět, co přesně potřebujete. Musíte mít jen vizi a odvahu ke změně. Pak stačí, když se mi ozvete.

© Veronika Rút Fullerová [roz. Nováková] 2012–2022