Vizuální smog [diplomka]

Následující projekty tvoří mou diplomovou práci na téma grafický design ve veřejném prostoru (obhájeno 2015). Vizuální smog neberu jako zaklínadlo kryptofašistické skupinky upjatých designérů, ale věc, která každodenně (de)formuje naše vnímání, má negativní vliv na schopnost orientace ve městě i výdělečnost samotných obchodů. Nešlo mi o to něco zakazovat, ale najít jasné mantinely, které povedou k oboustranné spokojenosti obchodníků i kolemjdoucích. Projekt se věnuje hlavně designu provozoven a vývěsních štítů, dalším druhům reklam reklam jen okrajově. Práce vznikla pod vedením Věry Marešové na UTB ve Zlíně.

Dost pravděpodobně hledáte spíš tento rozcestník mých současných i minulých projektů na téma vizuální smog nebo tento informační web.

Smrtelné nemoci vývěsních štítů

Z teoretického studia problematiky jsem sestavila sadu nemocí, které jednoznačně zabíjí prezentace obchodů a ze kterých vizuální smog vzniká. Je to zároveň jednoduchý návod, pomocí kterého může každý vizuální smog poznat a kritizovat. Podrobnější info po kliknutí na jeden ze čtverců. Tyto body jsem pak přidělovala jednotlivým obchodům a sestavila Mapu vizuálního smogu.

Visual_pollution_design_Veronika_Rut_Novakova
Jde o naprosto nelogické a nesmyslné násobení nápisů, které nesou významově stejnou informaci. Nejde tedy o nezbytný orientační bližší popis zaměření provozovny. Typickým příkladem je provozovna, kde se dvakrát skví nápis „oděvy“ za doprovodu obdobně velkých nápisů „šaty“, „oblečení“, „podkolenky“, „oblečení pro dospělé“ atd. Také sem spadá uvádění příliš mnoha podrobností, které se stává matoucím a vytváří informační chaos.

Jde o naprosto nelogické a nesmyslné násobení nápisů, které nesou významově stejnou informaci. Nejde tedy o nezbytný orientační bližší popis zaměření provozovny. Typickým příkladem je provozovna, kde se dvakrát skví nápis „oděvy“ za doprovodu obdobně velkých nápisů „šaty“, „oblečení“, „podkolenky“, „oblečení pro dospělé“ atd. Také sem spadá uvádění příliš mnoha podrobností, které se stává matoucím a vytváří informační chaos.

Barva je pochopitelně velmi subjektivní. Rozhodně však není zapotřebí užívat v rámci prezentace obchodu v exteriéru víc než tři výrazné barvy (hodnotila jsem celkový dojem včetně barvy fasády). Jde o předpoklad, že chytrá práce s barvou fasády, markýzou či barvou oken funguje pro jakoukoli cílovou skupinu. Provozovna získala bod, pokud majitel zapojil do prezentace více než tři barvy, zvlášť komplementární.

Barva je pochopitelně velmi subjektivní. Rozhodně však není zapotřebí užívat v rámci prezentace obchodu v exteriéru víc než tři výrazné barvy (hodnotila jsem celkový dojem včetně barvy fasády). Jde o předpoklad, že chytrá práce s barvou fasády, markýzou či barvou oken funguje pro jakoukoli cílovou skupinu. Provozovna získala bod, pokud majitel zapojil do prezentace více než tři barvy, zvlášť komplementární.

Jde o užití více než dvou druhů písma v prezentaci provozovny, což je dle mého názoru zcela zbytečné a také dezorientující. „Druhem písma“ zde myslím písma z rozdílných písmových rodin, případně s výraznými efekty jako je stínování, outline atp. Provozovna získá bod pokud použije např. Arial, Times New Roman a Comic Sans nebo Arial se třemi různými efekty.

Jde o užití více než dvou druhů písma v prezentaci provozovny, což je dle mého názoru zcela zbytečné a také dezorientující. „Druhem písma“ zde myslím písma z rozdílných písmových rodin, případně s výraznými efekty jako je stínování, outline atp. Provozovna získá bod pokud použije např. Arial, Times New Roman a Comic Sans nebo Arial se třemi různými efekty.

Sem spadají nejrůznější „kreativní“ amatérské deformace, které jsou na první pohled patrné a také výrazné typografické chyby. Typický příklad je cedule, na které majitel ve snaze udělat nápis co největší zdeformoval písmo do tvaru cedule. Podobný přístup však paradoxně znesnadňuje čitelnost, orientaci a tedy viditelnost provozovny jako takové.

Sem spadají nejrůznější „kreativní“ amatérské deformace, které jsou na první pohled patrné a také výrazné typografické chyby. Typický příklad je cedule, na které majitel ve snaze udělat nápis co největší zdeformoval písmo do tvaru cedule. Podobný přístup však paradoxně znesnadňuje čitelnost, orientaci a tedy viditelnost provozovny jako takové.

Tento bod působí jako detail, ale ve výsledném vizuálním dojmu hraje naprosto zásadní roli kvůli tomu, že jakékoli logo či text, u kterého není dodržena ochranná zóna od okraje cedule nebo podkladu, nemůže vyznít dobře. V případě textu jde často o kombinaci s deformací fontu, tento problém tak vzdor snaze obchodníků zvětšit písmo a být vidět výrazně znesnadňuje čitelnost a také vytváří dezorientující dojem chaosu.

Tento bod působí jako detail, ale ve výsledném vizuálním dojmu hraje naprosto zásadní roli kvůli tomu, že jakékoli logo či text, u kterého není dodržena ochranná zóna od okraje cedule nebo podkladu, nemůže vyznít dobře. V případě textu jde často o kombinaci s deformací fontu, tento problém tak vzdor snaze obchodníků zvětšit písmo a být vidět výrazně znesnadňuje čitelnost a také vytváří dezorientující dojem chaosu.

Jde o improvizovaný nebo špatně koordinovaný výlep papírových cedulek nebo menších cedulí. Tedy cedulek, které nenesou orientační informaci a ruinují jakoukoli koncepci designu, snad ve snaze zachránit špatný podnikatelský plán. Na první pohled to vypadá, že majitel obchodu tiskne rychleji než myslí. Spadá sem i množství profesionálně či polo profesionálně vyrobených cedulí, kterými je opatřena fasáda nebo výloha a které netvoří vývěsní štít a nesou příliš mnoho aditivních informací.

Jde o improvizovaný nebo špatně koordinovaný výlep papírových cedulek nebo menších cedulí. Tedy cedulek, které nenesou orientační informaci a ruinují jakoukoli koncepci designu, snad ve snaze zachránit špatný podnikatelský plán. Na první pohled to vypadá, že majitel obchodu tiskne rychleji než myslí. Spadá sem i množství profesionálně či polo profesionálně vyrobených cedulí, kterými je opatřena fasáda nebo výloha a které netvoří vývěsní štít a nesou příliš mnoho aditivních informací.

Tento bod kritizuje především vztah cedulí, případně úpravy výlohy vzhledem k fasádě a architektuře. Typickým příkladem je neadekvátně velká cedule, která navíc překrývá prvky či dekoraci fasády nebo dokonce část výkladu. Ideální vývěsní štít je většinou nápis či logotyp bez podkladové cedule, případně cedule, která materiálem ani tvarově nenarušuje styl a tektoniku fasády. Cedule různých provozoven by měly mít jednotné řešení  cedulí v rámci jednoho domu.

Tento bod kritizuje především vztah cedulí, případně úpravy výlohy vzhledem k fasádě a architektuře. Typickým příkladem je neadekvátně velká cedule, která navíc překrývá prvky či dekoraci fasády nebo dokonce část výkladu. Ideální vývěsní štít je většinou nápis či logotyp bez podkladové cedule, případně cedule, která materiálem ani tvarově nenarušuje styl a tektoniku fasády. Cedule různých provozoven by měly mít jednotné řešení cedulí v rámci jednoho domu.

Tento bod často souvisí s polepem, jde většinou o velkoformátovou fotografii nebo ilustraci. Výrazná nadživotní velikost bývá v umění často spojována s diktaturou, v tomto případě jakoby s diktaturou konzumu. U prodeje, který neprobíhá na velmi rušné komunikaci, nemá nadživotní velikost absolutně žádné opodstatnění a jde o zbytečně vizuálně agresivní prvek. Nejde tu o prvky umístěné uvnitř výlohy za sklem, ty mají mnohem menší vizuální agresivitu.

Tento bod často souvisí s polepem, jde většinou o velkoformátovou fotografii nebo ilustraci. Výrazná nadživotní velikost bývá v umění často spojována s diktaturou, v tomto případě jakoby s diktaturou konzumu. U prodeje, který neprobíhá na velmi rušné komunikaci, nemá nadživotní velikost absolutně žádné opodstatnění a jde o zbytečně vizuálně agresivní prvek. Nejde tu o prvky umístěné uvnitř výlohy za sklem, ty mají mnohem menší vizuální agresivitu.

Jedná se o bezohledný celo polep nebo polo polep výlohy, především zvenčí. Typický příklad je polep, který úplně brání v propojení interiéru a exteriéru a vytváří informačně nehodnotný a vizuálně agresivní prvek. Jde tu pochopitelně o zaměření provozovny, některé typy provozoven ze své podstaty vyžadují zakrytí výlohy (například banky či herny), existuje však velmi mnoho způsobů,

Jedná se o bezohledný celo polep nebo polo polep výlohy, především zvenčí. Typický příklad je polep, který úplně brání v propojení interiéru a exteriéru a vytváří informačně nehodnotný a vizuálně agresivní prvek. Jde tu pochopitelně o zaměření provozovny, některé typy provozoven ze své podstaty vyžadují zakrytí výlohy (například banky či herny), existuje však velmi mnoho způsobů,

Jedná se ne o malé detaily, ale o vizuálně výrazné světelné prvky nebo jejich neúměrné množství v rámci jedné provozovny. Nadměrné používání lze popsat jako informačně málo hodnotné svítící nebo blikající nápisy (např. duha a skákající želvičky při prodejně potravin), případně příliš veliké prvky vzhledem k prvkům fasády a podobně.

Jedná se ne o malé detaily, ale o vizuálně výrazné světelné prvky nebo jejich neúměrné množství v rámci jedné provozovny. Nadměrné používání lze popsat jako informačně málo hodnotné svítící nebo blikající nápisy (např. duha a skákající želvičky při prodejně potravin), případně příliš veliké prvky vzhledem k prvkům fasády a podobně.

Mapa vizuálního smogu


Tahle mapa vznikla jako pokus odstranit z diskuzí o vizuálním smogu neuchopitelnost hlášek typu „Je to vošklivý“ a ukázat, že je možné problém popsat. Zkoumala jsem jednotlivé obchody v centru Brna a přidělovala jim body podle toho, jaký problém se v prezentaci vyskytl. Šlo o nákupní zónu v části centra Brna od Hl. nádraží po Joštovu ulici (viz mapa). Jeden půlkruh je jedna strana ulice, jeden sloupec náleží jednomu obchodu, mezery v čáře kruhu pak oddělují domy.

Diagnóza


Podle Mapy jsem zkoušela najít hlavní problémy ve zkoumané oblasti. Nejrozšířenější nemocí byla špatná práce s informacemi, ne úroveň designu jako taková. Dalšími problémy byla epidemie cedulek a despekt k fasádě a architektuře domu. Úsek působí velmi agresivně, přestože se v úseku se skoro nevyskytuje OOH reklama – ta je koncentrována kolem Hlavního nádraží. Mapa se proto zabývá především prezentacemi provozoven a reklama na vzdálených nosičích je až tady v samostatné skupině.

Resuscitace Brna

Na závěr jsem zvolila vítěze s nejvyšším počtem nejzávažnějších (červených) bodů. Obchody s nejhorší prezentací se často shlukovaly v rámci domů, takže očividně hodně záleží na majiteli domu, jaká si nastaví nebo nenastaví pravidla. Tento vítězný dům OD Viktoria na Masarykově ulici u Zelňáku vyhrál digitální resuscitaci.

Veronika_Rut_Novakova_Vizualni_smog Veronika_Rut_Novakova_Vizualni_smog

Vizuální vulgarismy

Tyto fotografie jsem upravila jako vizuální vulgarismy – to je totiž podle mého to, co každý den chtě nechtě musíme vídat. Kdyby podobná slova na nápisech skutečně byla, lidé by kolem nich nechtěli každý den chodit a těžko by se smířili s tím, že takové věci vídají jejich děti. Když ale jde „jen o estetiku“, patrně to nikomu moc nevadí. Úroveň prezentace těchto obchodů má přitom podle mého stejný devastační účinek na kulturnost všech zúčastněných jako právě vulgarismy. Komentáře při rozkliknutí zmiňují některé věci z výzkumu.

Veronika_Rut_Novakova_Vizualni_vulgarismy
Veronika_Rut_Novakova_Vizualni_vulgarismy
Veronika_Rut_Novakova_Vizualni_vulgarismy
Veronika_Rut_Novakova_Vizualni_vulgarismy
Veronika_Rut_Novakova_Vizualni_vulgarismy
Veronika_Rut_Novakova_Vizualni_vulgarismy

Textové podklady diplomky

Celou šou a veškeré textové podklady a zdroje je možné najít v mé diplomce. Začátek tvoří rešerše designu obchodů v Belgii, kde jsem byla na roční stáži, potom následuje rešerše na téma vizuální smog a v závěsu je studie Brna a Mapa vizuálního smogu. V praktické části jsou retuše, vizuální vulgarismy a experimentální řešení situace. Celé 100 stránkové monstrum je k přečtení na issuu.

Realizace a Manuál dobré praxe 

Po dokončení diplomové práce jsem odstartovala pokus o zavedení konceptů do terénu. Vytvořila jsem Výzvu radnici Brno-střed jako podporu a následně celý projekt na radnici odprezentovala spolu s přehledem některých výzkumů na téma působení veřejného prostoru na člověka. 

Na základě spolupráce s radnicí Městské části Brno-střed jsem spolu s řadou specialistů vytvořila Manuál dobré praxe, který má inspirovat obchodníky v jejich prezentacích a usnadňovat povolení a povinné konzultace s úřady. Ke stažení je zde. 
Oficiální prezentaci i krátký autorský komentář najdete TADY 
Další vývoj sledujte na komunitní stránce na Facebooku.

Veronika_Rut_Novakova_graficky_design_Czech_Grand_Design_Manual_dobre_praxe_ENG_CTVEREC

Kam dál...

THUMBNAILS_viz_smog
Rozcestník všech mých projektů ve veřejném prostoru.
THUMBNAILS_VSE_PP
Kultivace reklam pro tisíce partnerských provozoven po celé republice.
THUMBNAILS_kucharka
Strategie kultivace pro 200 měst. Od billboardu po lavičku.
THUMBNAILS_SZ
Očištění a zpřehlednění nádraží po celé republice pro Správu železnic.
Datový-zdroj-2
Festival věnovaný veřejnému prostoru, který pořádám v Brně.
THUMBNAILS_VSE_manual
Jak jsem vytvořila první Manuál dobré praxe reklam v Česku.

© Veronika Rút Fullerová [roz. Nováková] 2012–2023